โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
Posted: Administrator Date: 2021-01-07 14:07:51
IP: 171.97.75.31
 
   

โครงการช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ครั้งที่ 2
กำหนดระยะเวลายื่นเอกสาร 2 รอบ ดังนี้

• รอบที่ 1 วันที่ 7 - 22 มกราคม 2564

• รอบที่ 2 วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564

 

วิธียื่นเอกสารได้ดังนี้

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง  หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 248 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

 

2. ยื่นเอกสารผ่านทาง E-Mail : info.chainattsc@gmail.com โดยใส่ชื่อเรื่องว่า "ยื่นเอกสาร Covid-19"  พร้อมแนบเอกสารทั้งหมดส่งมาด้วย

 

3. ยื่นผ่าน Line Official Account ID : @ctsc  (เท่านั้น)

พร้อมระบุข้อความว่า "ยื่นเอกสาร Covid-19"

 

4. ยื่นผ่านกรรมการประจำหน่วย หรือตัวแทนผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ

 

* หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดแล้วดำเนินการตามข้อความข้างต้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของสมาชิก  และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการฯ ของสหกรณ์

 

♥ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ << Download

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 056411412 056411067 และ 056414184