ประกาศ แจ้งปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2563 ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563
Posted: Administrator Date: 2020-11-10 13:19:44
IP: 171.100.237.88
 
 
 
 
 

   

ประกาศ แจ้งปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2563

ปันผล 5.06

เฉลี่ยคืน 9.31

ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2563

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้แล้ว

คลิกลิงค์นี้

----------------------------------------------------------------------------------

ดาวนโหลด  รายงานประจำปี 2563  คลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

โทร.056411412 056411067 056414184 (ในวันและเวลาราชการ)