สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
Posted: Administrator Date: 2019-04-23 14:58:04
IP: 27.145.176.78
 
 
 
 
 

   
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
(นับปี พ.ศ. ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2497) วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62
( ❗️ได้รับสิทธิ 1 สิงหาคม 2563 ❗️) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ผู้สมัครต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบฟอร์มของ สส.ชสอ. เท่านั้น
2. แนบรูปถ่ายผู้สมัคร ณ วันสมัคร
3. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกได้ที่
ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี