Facebook  Line ออนไลน์เครือข่ายใยแมงมุม

 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

>> เลขบัญชีธนาคาร <<

กรุงไทย 106-1-20455-3

ออมสิน 0-20229870330
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2562

 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,726   คน
  สมทบ 588   คน
รวม
5,314  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
185,724,283.54
 
สหกรณ์โรงเรียน
34,841,342.44
 
ออมทรัพย์ ATM
387,400.37
 
เงินฝากตามรอยพ่อ
26,129,180.44
 
ออมทรัพย์พิเศษ
821,842,903.82
 
สหกรณ์อื่น
40,000,000.00
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
21,775,035.25
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
50,054,790.00
 
เงินกู้สามัญ
5,086,638,407.75
 
เงินกู้พิเศษ
407,346,506.25
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 
968,000,000.00
 
วันนี้:
55 คน
 
ทั้งหมด:
133866 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ "กระเป๋าสานเส้นพลาสติก" ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-02-22 10:55:10
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย: admin วันที่: 2020-02-17 08:19:19
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนฯ (สฌ.สช.) ประจำปีบัญชี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-02-14 15:45:06
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร
โดย: admin วันที่: 2020-02-11 15:09:52
 >>ประกาศจากผู้จัดการ<<
โดย: Administrator วันที่: 2020-02-07 15:44:15
 ประกาศการแก้ปัญหาการหักเงินสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
โดย: admin วันที่: 2020-01-29 15:14:32
 

 
 รายงานประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-11-14 13:06:18
 แจ้งสมาชิกสมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. ทุกท่านทราบ สมาคมฯ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำปี 2563 รายละเอีย
โดย: Administrator วันที่: 2019-10-31 21:22:42
 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
โดย: Administrator วันที่: 2019-04-23 14:58:04
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
โดย: Administrator วันที่: 2020-01-08 14:26:12
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Administrator วันที่: 2019-06-18 12:46:51
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17