ภาพกิจกรรมสหกรณ์ฯ
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,654   คน
  สมทบ 523   คน
รวม
5,177  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
169,286,630.84
 
ออมทรัพย์พิเศษ
1,151,772,125.42
 
สหกรณ์อื่น
200,000,000.00
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
23,850,333.75
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
48,812,278.75
 
เงินกู้สามัญ
5,228,211,355.75
 
เงินกู้พิเศษ
399,408,725.00
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 

1,286,721,986.50

 
วันนี้:
25 คน
 
ทั้งหมด:
105095 คน
 
 
 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ดูรายละเอียด

Next
Previous

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (NEW)
โดย: Administrator วันที่: 2019-02-12 16:58:47
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดย: Administrator วันที่: 2019-01-22 15:07:52
 ประกาศ การยื่นเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ในรอบปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-01-10 15:13:44
 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และประมวลภาพการประชุมใหญ่ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-26 17:23:49
 แก้ไข รายงานประจำปี 2561 วาระที่ 4.10 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-22 15:02:37
 ผลการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-16 15:25:57
 

 
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:43:08
 Magic Mirror Online แบบแสดงความคิดเห็น
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:42:11
 การประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:27:02
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-01-29 08:45:52
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:53:01