ภาพกิจกรรมสหกรณ์ฯ
 
 
 
ร้อยละ
5.75
 
 
 
 
ออมทรัพย์
ร้อยละ 2.50
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.75
 
สหกรณ์โรงเรียน
ร้อยละ 3
 
ทวีทรัพย์
ร้อยละ 3.5
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
จำนวนสมาชิก
 
  สามัญ 4,689   คน
  สมทบ 536   คน
รวม
5,225  
คน
   
   
เงินรับฝาก
 
ออมทรัพย์
170,088,633.48
 
ออมทรัพย์พิเศษ
696,380,991.16
 
สหกรณ์อื่น
200,000,000.00
 
 
เงินให้สมาชิกกู้
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
24,388,033.75
 
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
49,134,862.25
 
เงินกู้สามัญ
5,232,620,174.75
 
เงินกู้พิเศษ
404,759,734.25
 
 
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 

1,110,980,000

 
วันนี้:
40 คน
 
ทั้งหมด:
109084 คน
 
 
 
Next
Previous

 
 สรุปการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอายุ 65 ปีขึ้นไป
โดย: Administrator วันที่: 2019-04-19 16:16:57
 รายชื่อสมาชิกโครงการเพื่อสมาชิกผู้สูงอายุ
โดย: Administrator วันที่: 2019-03-27 16:14:48
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
โดย: Administrator วันที่: 2019-03-01 14:13:21
 เชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สภากาแฟ แชร์ความคิด
โดย: Administrator วันที่: 2019-03-01 14:01:14
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา (NEW)
โดย: Administrator วันที่: 2019-02-22 10:47:00
 ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งโครงการขอรับเงินสนับสนุนโครงการในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2019-02-18 15:20:46
 

 
 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
โดย: Administrator วันที่: 2019-04-23 14:58:04
 รายงานรประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
โดย: Administrator วันที่: 2018-11-19 10:19:10
 เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุดที่ 3
โดย: Admin วันที่: 2018-01-17 11:38:45
 แจ้งชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปีบัญชี 2561
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:48:03
 โปรแกรมธนาคารโรงเรียน School Bank 311
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:43:08
 Magic Mirror Online แบบแสดงความคิดเห็น
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 13:42:11
 

 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
โดย: Administrator วันที่: 2018-12-06 15:54:41
 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
โดย: Administrator วันที่: 2018-08-14 15:17:42
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
โดย: Administrator วันที่: 2018-06-19 11:05:27
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
โดย: Administrator วันที่: 2018-04-03 10:34:17
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
โดย: Administrator วันที่: 2018-01-29 08:45:52
 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin วันที่: 2018-01-16 15:53:01